Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp, vad menas med det?

Kan man inte betala en skuld till någon kan Kronofogden utmäta din inkomst eller din egendom, och i värsta fall både och för att inbringa skulden.

Vid en utmätning drar man pengar från den betalningsskyldigas inkomst för att betala den skuld som han eller hon har. Kronofogden utmäter inte vad som helst utan det som innebär minst besvär för den som står i skuld. Beroende på skuldens storlek kan man ibland också utmäta annan egendom förutom lön. Kronofogden är noga med att utreda den skuldsattes betalningsförmåga innan de beslutar om ett belopp att utmäta. En så kallad löneutmätning kan pågå tills skulden är betald och den skuldsatte har en fast inkomst. Skulder i form av skatter och böter ska utmätas extra fort då de anses vara av prioritet ett. Det belopp som man får behålla efter utmätningen varje månad benämns förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet ska garantera att den betalningsskyldiga kan finansiera hyra och grundläggande levnadsomkostnader.

Det ska förbehållsbelopp täcka

Ändras förhållandena för den som står i skuld, det vill säga om lönen minskas eller denne blir arbetslös får ett nytt beslut tas rörande utmätningen, och det påverkar såklart även storleken på förbehållsbeloppet. Även om den som redan utmäts skulle få ytterligare en skuld under tiden utmätningen fortfarande pågår så adderas bara denna skuld på den tidigare existerande skulden. Vanligtvis ändras inte heller förbehållsbeloppet, och den skuldsatta tas aldrig sitt förbehållsbelopp även om nya skulder tillkommer. Ett förbehållsbelopp beräknas utifrån ett schablonbelopp och ska täcka kostnad för boende, barnomsorg, sjukdom och arbetsresor. Förbehållsbeloppet rättas sig efter konsumentprisindex så att beloppet alltid baseras på färska prisuppgifter. Specifika saker som förbehållsbeloppet ska räcka till är mat, kläder, husrum, el, telefoni, försäkring, normala vårdbesök och tv-avgift med mera. Uppkommer andra utgifter för exempelvis glasögon får man kontakta kronofogden och se om man kan bli beviljad ett högre förbehållsbelopp som täcker in kostnaden för de nya glasögonen.


Tillbaka

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Exempel: Beräknad med antagandet att kreditlimiten och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir kr inkl. avgifter. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala Kreditlimiten. Det här är en högkostnadskredit Se detaljerad återbetalningsplan