Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Låna Ansvarsfullt

Snabbfinans konsumentkrediter - ett tillskott till kassan när det behövs.

Vi arbetar förebyggande för att inte försätta någon låntagare i en situation där denne hamnar i en ond cirkel och inte kan betala tillbaka sin skuld.

Snabblån är en relativt ny tjänst i Sverige som har haft ett stort genomslag på den svenska konsumentkreditmarknaden och visat att det finns en stor efterfrågan på den här typen av småkrediter som löper på kort tid. Tjänsten är uppskattad och finns till som hjälp vid tillfällig kontantbrist i vardagliga situationer, när man är i behov av ett tillfälligt, mindre lån men samtidigt inte vill dra på sig mer långvariga kreditengagemang som t.ex. olika sorters kontokortskrediter.

Förutom att Snabbfinans självklart följer alla lagar och förordningar gör vi mycket mer än så som ansvarsfull långivare, för att säkerställa att våra kunder inte hamnar i en situation där de får det svårt att betala tillbaka ett lån som har tagits hos oss.

Detta innefattar bl a följande:

 • Vi beviljar bara ett lån i taget, d.v.s. man måste ha betalat tillbaka ett lån från oss innan man kan ansöka om ett nytt, vilket begränsar skuldsättningsgraden.
 • Vi gör detaljerade kreditupplysningar och individuella kreditbedömningar där vi väger ihop ekonomisk information från den sökande, extern information från olika källor med eventuell intern information och tidigare låne- och betalhistorik för att göra en så korrekt bedömning som möjligt av låntagarens återbetalningsförmåga.
 • Vi beviljar inte lån till personer som har en eller flera betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogden, pågående utmätning, skuldsanering eller annat som kan indikera oförmåga att betala tillbaka ett lån i tid.
 • Vi beviljar inte lån till personer under 20 år eller personer som på annat sätt är omyndiga.


Snabbfinans tillämpar god kreditgivningssed och tar sitt fulla ansvar som kreditgivare. Naturligtvis följer vi samtliga lagar och förordningar som finns gällande kreditgivning till konsumenter. Vi är måttfulla i utformningen av vår marknadsföring och kommunikation för att inte riskera att påverka kundens förmåga att fatta ett välgrundat beslut baserat på sina egna behov och förutsättningar.

Förutom detta försöker vi även att tydligare upplysa våra kunder om att ansvaret är ömsesidigt och att man självklart behöver tänka sig för innan man ansöker om ett lån oavsett om det rör sig om ett mindre smslån eller ett större lån från ett annat kreditinstitut.

Tänk till innan du ansöker om ett lån

Snabbfinans vill att våra kunder ska tänka till en extra gång innan man ansöker om lån för att inte riskera att hamna i ekonomiskt trångmål. Vi vill upplysa om och uppmärksamma våra kunder på att det inte alltid är lösningen att ta en kredit, vare sig det handlar om att ta olika typer av lån eller att köpa saker på avbetalning:

 • Låna inte om du redan har skulder
 • Låna inte om du vet att du kommer att ha svårigheter med att betala tillbaka
 • Låna inte för att betala tillbaka andra skulder


Både våra befintliga och nya kunder är alltid välkomna att höra av sig till oss om rådgivning gällande återbetalningsförmåga, konsekvenser, kostnader, tips och övriga råd.

Som låntagare är det viktigt att man förstår vilka konsekvenserna blir för ens privatekonomi om man inte betalar tillbaka ett lån på utsatt tid. Man måste vara medveten om det när man tar sitt beslut.

Om man inte betalar tillbaka sitt lån i tid får man, precis som vid all annan kreditgivning alltid en påminnelse och därefter ett inkassokrav. En påminnelse och ett inkassokrav innebär alltid ytterligare kostnader för dig som lånar. Av den anledningen ska man undvika att betala sina räkningar efter fakturans förfallodatum.

Om man inte betalar sin faktura efter inkassokrav leder det till att ärendet skickas till Kronofogdemyndigheten, vilket leder till att man får en betalningsanmärkning och ett skuldsaldo hos Kronofogden. En betalningsanmärkning påverkar ens liv och ens ekonomiska möjligheter avsevärt, i negativ bemärkelse. Detta är en av anledningarna till att Snabbfinans vill lyfta fram vilka eventuella risker det kan medföra att ansöka om ett lån eller att dra på sig andra kostnader, exempelvis telefonabonnemang som man inte kan betala i tid.

Hur påverkar en betalningsanmärkning mig?

Man ska alltid ha i åtanke att när man väl har fått en betalningsanmärkning tar det 3 år innan den går bort, även om man har betalat sin skuld efter att ha fått anmärkningen. En anmärkning leder till att man blir ekonomiskt begränsad och upplever problem i det vardagliga livet. Här är några exempel på hur:

 • Svårt att teckna mobilabonnemang
 • Svårt att teckna hyreskontrakt
 • Nästan omöjligt att bli beviljad lån hos banker eller andra kreditinstitut
 • Svårt att ingå elavtal och andra typer av abonnemang
 • Kan påverka en anställning beroende på arbetsgivare
 • Svårt att få kreditkort


Vill du veta mer? Besök Kronofogden och Konsumentverket.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-10-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se