Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Lönespecifikation

Om lönespecifikation

Då anställda på ett företag ska få lön för sitt utförda arbete får de också i regel en lönespecifikation i samband med att lönen utbetalas av arbetsgivaren.

I en lönespecifikation måste ett antal uppgifter finnas angivna. Bland annat måste den anställdes bruttolön stå med, det vill säga hur mycket den anställde tjänat innan arbetsgivaren dragit av skatt på lönen, den avdragna skatten ska även den vara angiven och även den slutliga nettolönen som den anställdes sedan får insatt på sitt bankkonto i slutet av månaden. Namn och adress till både arbetsgivaren samt arbetstagaren ska också finnas med på lönespecifikation. Andra uppgifter som an finnas med på en lönespecifikation är arbetad övertid, frånvarotimmar från arbetet det vill säga då den anställde varit sjuk, eventuell resetid inom arbetet och förmåner, arbetsgivaravgifter, timlön och antal sparade semesterdagar. Lönespecifikationen brukar skickas ut till de anställda runt tiden för löneutbetalningen men det finns inga regler kring när exakt arbetsgivaren ska ge sin personal deras lönespecifikationer. I kollektivavtal finns det endast föreskrifter om vilket datum själva lönen bör betalas ut.

Elektronisk lönespecifikation

De på företaget som arbetar med lönerna, i regel ekonomiavdelningen, registrerar varje enskild arbetares lön samt frånvaro med mera i ett speciellt löneprogram. Lönespecifikationerna kan sedan genereras utifrån programmet och de inmatade siffrorna ofta helt på elektronisk väg med hjälp av en dator. Att slippa skicka ut lönespecifikationer i pappersform förenklar ett företags hantering och arbete med lönerna. Det är mycket vanligt idag med så kallade e-lönespecifikationer som skickas digitalt till de anställdas mejlkonto. Det går ofta enklare att lagra denna typ av lönespecifikation eftersom den inte tar lika stor plats som en i pappersform som måste sättas in i en pärm. Detta är ett modernt och produktivt sätt att jobba med lönespecifikationer, samt mycket miljövänligt då man drar ner på pappersanvändandet rejält och även kostnadseffektivt då inget porto behövs.


Tillbaka

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Exempel: Beräknad med antagandet att kreditlimiten och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir kr inkl. avgifter. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala Kreditlimiten. Det här är en högkostnadskredit Se detaljerad återbetalningsplan