Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Annuitetslån

Vad innebär ett annuitetslån?

Ett annuitetslån innebär att du som lånetagare alltid betalar en lika stor summa pengar vid varje betalningstillfälle fram tills dess att lånet är fullständigt återbetalat.

Har du ett annuitetslån betalar du av en viss summa pengar på lånet varje månad. Summan du betalar inkluderar både räntekostnaden för lånet samt avbetalningsbeloppet för själva lånet, det vill säga amorteringsbeloppet. Att ta ett annuitetslån och betala av lånet på detta sätt innebär att du först kommer att betala en hög del räntekostnad och en mindre del amorteringsbelopp. Allt eftersom tiden går och själva lånebeloppet minskar kommer också räntekostnaden bli lägre och du kommer därmed amortera ett allt större belopp. Ett annuitetslån innebär alltså inte att lånet minskas linjärt som det gör om du tagit ett lån med rak amortering där lånebeloppet alltid minskas i samma takt. Med ett annuitetslån betalar du sakta av lånet i början för att sedan i högre takt amortera allt större belopp och därmed snabbare minska själva lånebeloppet. Löptiden på ett annuitetslån är alltid fastställt till ett visst antal år.

Vad händer med ett annuitetslån vid ändrad ränta?

Skulle räntesatsen ändras under tiden du återbetalar ett annuitetslån till din bank kan denna hanteras på två olika sätt, genom bibehållen annuitet eller ändrad annuitet. Man kallar ofta bibehållen annuitet för falsk annuitet och tillämpas denna metod då räntesatsen ändras bibehålls helt enkelt den avtalade annuiteten. Följden av den här metoden blir givetvis att lånet inte kommer att vara avbetalat då löptiden är slut eftersom låntagaren tvingats betala mer ränta än beräknat och inte kan amortera tillräckligt mycket. Banken bör alltid kontakta låntagaren vid en ränteökning och föreslå en högre annuitet så att räntan täcks in. Den andra metoden som används vid en ändrad räntesats är så kallad äkta annuitet eller ändrad annuitet. Vid denna metod tar banken fram ett nytt annuitetsbelopp som gör att löptiden bibehålls men att själva avbetalningsbeloppet kanske höjs eller sänks beroende på räntesatsen.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-07-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se