Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Betalningsföreläggande

Vad innebär ett betalningsföreläggande?

Får du ett inkassobrev med ett inbetalningskrav rörande en skuld och ändå inte återbetalar den kan personen eller företaget du är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande.

Ett betalningsföreläggande ansöker man om hos Kronofogdemyndigheten, och det kan leda till att myndigheten beslutar om att kräva en person eller ett företag på pengar som denne anses skyldig att betala. Betalningsföreläggande är ett kravbrev som den som anses vara betalningsskyldig måste besvara. Dessutom måste det finnas bevis rörande att den betalningsskyldig faktiskt mottagit betalningsföreläggandet eller kravbrevet. Detta kallas för delgivning. Betalningsföreläggandet levereras ofta personligen av en så kallad delgivningsman till den betalningsskyldig. Då finns det inga tvivel om att denne fått kravbrevet och information om skulden. I nästa steg kan den betalningsskyldiga bestrida innehållet i betalningsföreläggandet, om denne anser att man inte tagit till hänsyn hennes eller hans syn på historien. En tvist kan uppstå där ord står mot ord som kan leda till att målet överlämnas till tingsrätten där vidare rättsliga åtgärder får vidtas.

Beslut och verkställande

Accepterar den betalningsskyldig det som står i betalningsföreläggandet så tar Kronofogdemyndigheten ett slutgiltigt beslut i frågan. Myndigheten avgör då på egen hand om den som mottagit betalningsföreläggandet är skyldig att betala eller inte. Denna typ av beslut går givetvis mycket fortare än om målet går vidare till tingsrätten. Rättsliga processer kan ofta bli mycket tidskrävande och kostsamma. Men statistik visar att kronofogden och tingsrätten ofta kommer fram till samma beslut rörande betalningsföreläggande. När beslutet nått den betalningsskyldig återstår bara verkställning av detta, det vill säga betalning av skulden. Här kan kronofogden göra en så kallad utmätning ifall den betalningsskyldig saknar kapital i form av kontanter. Då tas objekt från exempelvis den betalningsskyldigas hem som motsvarar skuldens värde. Det går ofta bra att göra upp en betalningsplan med kronofogden om man inte kan betala hela skulden.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-04-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se