Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Betalningspåminnelse

Erhållen betalningspåminnelse

Bestämmelserna kring en betalningspåminnelse är inte skrivna i sten, men det som bör finnas med i påminnelsen är givetvis vad det är för typ av skuld och hur stort skuldbeloppet är.

Reglerna kring betalningspåminnelser är inte helt fastställda. Som borgenär får man skicka ut påminnelser antingen via post, e-post eller fax. Man kan också ringa till den kund som missat att betala en faktura och påminna om detta den vägen, men det är ganska ovanligt. Ofta kommer betalningspåminnelsen med posten och det som kan ha hämta är att en påminnelseavgift läggs på den ursprungliga skulden. Det kan röra sig om uppåt femtio kronor eller mer. Det anses vara god kutym att första skicka en kund en betalningspåminnelse innan man skickar ett skarpt inkassokrav. Att först ges en chans att betala skulden innan vidare rättsliga åtgärder tas är mest ren hyfs. I många fall har kunden bara glömt eller missat fakturan och betalningspåminnelsen räcker för att skulden ska regleras.

En betalningspåminnelse räcker

Att första skicka en betalningspåminnelse innan man kopplar in Kronofogdemyndigheten bidrar till en fortsatt god kundrelation, och visar att man är villig att ge gäldenären en chans att rätta sitt misstag. Betalar kunden ändå inte skulden trots att den mottagit en betalningspåminnelse kan det vara tid att koppla in ett inkassoföretag. Att skicka fler än en betalningspåminnelse är ofta slöseri med tid. Kan och vill kunden betala så gör den oftast det redan efter den första betalningspåminnelsen. I betalningspåminnelsen får man som betalningsskyldig ofta ett tydligt nytt förfallodatum rörande skulden. Det kan vara tidsfrist nog att få ihop pengarna som krävs. Kan man inte betala hela skulden kan man prova att kontakta företaget och se om man kan upprätta en avbetalningsplan. Att få ett inkassokrav kan kännas mycket otrevligt och oroväckande, detta undviker man enkelt genom att ha koll på sina månadsfakturor och se till att betala dem i god tid innan dem förfaller.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-07-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se