Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Gäldenär

En gäldenär, vad är det?

Termen gäldenär är kort och gott ett annat ord för låntagare. En part som lånar pengar av en annan part och därmed står i skuld till denne.

Ett lån behöver inte innebära just lån av pengar men det är ofta i sådana sammanhang som man benämner låntagaren för gäldenär. Står man i skuld till en bank då man har ett bostadslån eller billån hos dem är den som lånat pengar till en ny bostad eller bil gäldenär. Banken kallas istället för borgenär. Ordet fordran dyker också ofta upp i samtal rörande lån, pengar och gäldenärer. Borgenären eller fordringsägaren erhåller en fordran från gäldenären varje gång denna betalar tillbaka på lånet enligt överenskommelsen de båda parterna skrivit under på. En fordran är lika med en förpliktelse eller en prestation, och i lånesammanhang utgörs denna prestation alltså av pengar. Är det inte pengar man som gäldenär förpliktigat sig att ge borgenären utan kanske ett visst antal produkter kallas förpliktelsen in natura.

Två sorters gäldenärer

Så fort man lånar något är man alltså en gäldenär om den man lånar av kräver någon form av motprestation för att kompensera lånet. Är det just pengar som man är skyldig borgenären kan man också kallas för penninggäldenär. Består skulden inte av pengar utan exempelvis av en utlovad leverans av en tjänst eller en produkt kallas man för naturagäldenär. Vanliga lån hos banker och andra kreditinstitut såsom bostadslån och studielån innebär att låntagaren benämns som penninggäldenär, medan om man lovat att sälja ett föremål eller ha en viss produkt till uthyrning benämns man som naturagäldenär. Gäldenären står i skuld till borgenären fram till dess att pengarna är återbetalde eller till tjänsten är utförd. Detta innebär att det inte bara är privatpersoner som kan vara gäldenärer utan att även företag kan kallas för gäldenärer. Företag kan stå i skuld till en person som beställt en tjänst eller till en underleverantör i form av pengar.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-07-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se