Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Utmätning

Utmätning, vad innebär det?

Det värsta som kan drabba en skuldsatt person är utmätning. Beslutar Kronofogdemyndigheten att den skuldsatta ska utmätas innebär det att fast eller lös egendom tas om hand av myndigheten för att finansiera skulden.

Beslut eller tillstånd om utmätning måste ansökas om hos Kronofogden. Det är i så fall borgenären, eller långivaren, som kontaktar myndigheten för att få hjälp med att få gäldenären, eller låntagaren, att betala sin skuld. Ansöker borgenären om utmätning kommer Kronofogden att genomföra en undersökning som visar vilka tillgångar den skuldsatte har. För att utmätning ska ske måste det finnas ett betalningsföreläggande eller en dom som yrkar på detta. När det inte finns lös egendom i form av pengar kan det beslutas att fast egendom ska utmätas. För att det ska ske måste en rad regler uppfyllas rörande egendomen. Den ska tillhöra gäldenären, ska kunna säljas, ha ett värde och överskottet ska vara betydande. Har den skuldsatte egendom som uppfyller dessa kriterier vid utmätningen tar Kronofogden den och säljer till högstbjudande på en auktion. Skulden betalas sedan av med hjälp av pengarna som inbringades från gäldenärens sålda saker.

Utmätning av egendom

Beslutar Kronofogden utmätning av den skuldsattes lön så är det den som kommer att användas för att betala av skulden. Blir det denna form av utmätning får gäldenären ha kvar egendom som krävs för dennes överlevnad. Det vill säga bostad med mera. Ett visst belopp av gäldenärens lön går direkt till att betala av skulden varje månad. Det resterande beloppet som blir över ska den skuldsatte klara av att leva på. Den summan räcker oftast endast till det allra nödvändigaste. Vid en sådan här utmätning får gäldenären leva på existensminimum. Mat och husrum ska pengarna räcka till samt sjukvård och barnomsorg, men det blir inget över till nöje och fritid. Att drabbas av utmätning är en skräck för många och ett beslut som varken Kronofogdemyndigheten eller de inblandade tar lätt på.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-04-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se