Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Finansinspektionen

Vad gör finansinspektionen?

Det är inte helt lätt att hålla koll på alla statliga myndigheter som existerar i vårt land. Alla har sin speciella funktion och det är naturligt att fråga sig vad de egentligen gör.

Finansinspektionen är den myndighet som har ansvar över att se till de svenska finansiella marknaderna. Mer exakt har myndigheten till uppgift att gynna så kallad god praxis på finansmarknaden. De ska också arbeta med att upplysa allmänheten om finansmarknaden och hur den fungerar. Finansinspektionens arbete ska garantera att företag gör bra ifrån sig, har fungerande rutiner samt behandlar sina kunder på ett bra och informativt sätt. De är skyldiga att utföra så kallat tillsynsarbete och åtgärda företag på finansmarknaden så att deras verksamhet och uppförande alltid är korrekt och tillfredsställande för alla parter. Detta tillsynsarbete gör finansinspektionen genom olika typer av inspektioner. Det är förhållandet mellan olika leverantörer och kunder som intresserar finansinspektionen. Anser någon kund att ett visst företag skött sig dåligt kan denne rapportera detta till finansinspektionen.

Finansinspektionens ansvarsområden

Finansinspektionen kan lösa problem med företag och deras relation till kunder, men de lägger sig inte i privata affärer och tvister. Finansinspektionen ska främst analysera verksamhetsområden och se till att utvecklingen går framåt och uppåt. Myndigheten är också skyldig att avlägga rapporter till den sittande regeringen rörande finanssektorn. Finns det något problem, trend eller orosmoln som ser ut att kunna påverka den svenska finansmarknaden negativt ska regeringen direkt få reda på detta. Finansinspektionen ansvarar också för utfärdandet av tillstånd för verksamheter som vill syssla med finansiella tjänster. De utformar även regler kring finansiell verksamhet samt bistår med rådgivning och sedan ser de såklart till att de etablerade reglerna efterföljs. Finansinspektionens arbete når också konsumenter då de samarbetar med konsumentverket, och precis som dem vill finansinspektionen bidra till att stärka konsumenternas rätt på den svenska finansmarknaden.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-07-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se