Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Borgen

Att gå i borgen, vad innebär det?

Att någon går i borgen sker vanligtvis när en person är i behov av att låna pengar för att finansiera köp av en ny bostad eller bil, och låntagarens betalningsförmåga inte räcker till som säkerhet för långivaren.

Borgen är ett sorts löfte och försäkran till långivaren. En familjemedlem eller någon annan närstående kan exempelvis gå i borgen för en låntagare. Den personen som går i borgen har till uppgift att försäkra långivaren att han eller hon kan betala lånet om låntagaren inte klarar av utgifterna. Den som går i borgen har alltså en mycket stark ekonomi och kan utan problem betala omkostnaderna för lånet om det mot förmodan skulle uppstå en situation då låntagarens inkomster inte räcker till. Står man nära sin familj är det oftast någon familjemedlen som går i borgen, ofta händer det att en förälder går i borgen för sitt barn då det är dags att köpa den allra första bostaden eller bilen.

Olika typer av borgen

Det finns några olika typer av borgen, proprieborgen, enkel borgen samt generell borgen. Proprieborgen innebär att långivaren kan kräva personen som gått i borgen på pengar direkt om låntagaren missat att betala någon avgift rörande lånet, detta trots att låntagaren kanske bara varit glömsk och faktiskt har resurser. Vid enkel borgen måste långivaren först ta reda på om den uteblivna inbetalningen från låntagaren beror på att denne inte har resurser att betala, om så är fallet kan den som gått i borgen krävas på pengar. Generell borgen innebär att den som gått i borgen avger ett löfte att betala samtliga lån och skulder rörande en viss låntagare, och löftet innebär inte bara existerande lån och skulder utan även framtida sådana. Då ett sådant löfte i sig är väldigt svårt att lova brukar man besluta att generell borgen ska gälla ett specifikt belopp, detta benämns då för beloppsbegränsad generell borgen och är i princip samma sak som proprieborgen.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-10-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se