Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Faktura

Fakta om faktura

En faktura är samma sak som en räkning. Det är ett krav från en borgenär till en gäldenär rörande en skuld och dess återbetalning.

Den som man står i skuld till eller har köpt något av benämns ibland med ett annat ord, nämligen fordringsägare. Och det skriftliga betalningskrav som han eller hon skickar till den betalningsskyldiga kan kallas för fordran. Alla som säljer varor eller tjänster måste kunna fakturera, det vill säga skicka fakturor till sina köpare. Idag har de flesta företag digitaliserat hela faktureringsprocessen och inga fakturor i pappersform förekommer. Det är istället så kallade e-fakturor som företag använder sig av idag i största möjliga utsträckning, fakturor som är helt elektroniska. Kundreskontra är det system som hanterar utgående fakturor och leverantörsreskontra det som styr inkommande fakturor. Dessa båda sammanställningar förenas sedan i ett bokföringssystem. Den kontanta betalningen har försvunnit allt mer och även posthantering av fakturor. Inte många branscher behöver hantera kontantbetalning idag.

Innehåll på en faktura

Arbetar man med att sälja varor, produkter eller tjänster måste man fakturera. Alla som köper något av en måste få en faktura. Faktureringen i ett företag ska ske löpande och i anknytning till leveransen av det som köparen beställt eller inhandlat. Varje faktura märks därför med ett löpnummer som visar den löpande kronologiska ordningen. Innehållet och informationen på en faktura måste innehålla ett visst antal uppgifter. På en faktura ska man bland annat kunna utläsa det datum då fakturan skapades, vad som levererats eller utförts, datum då leveransen gjordes, pris exklusive moms, köparens namn och adress, säljarens post- eller bankgiro samt betalningsvillkor. Att ta ut en avgift för att skicka en faktura kallas för faktureringsavgift. Detta belopp får köparen betala och syftar till att täcka säljarens administrativa kostnader. Det ska tydligt anges i din beställning att en avgift tillkommer vid en faktura, finns det inte i avtalet är man heller inte betalningsskyldig.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-04-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se