Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

God-inkassosed

Vad menas med god inkassosed?

Företag som bedriver inkassoverksamhet måste följa inkassolagen samt god inkassosed. Med god inkassosed menas att gäldenären, det vill säga den skuldsatte, inte får utsättas för skada eller påtryckningar i onödan.

Den som arbetar med inkassoverksamhet har till uppgift att drivan in skulder, även kallade fordringar, för andra företags eller privatpersoners räkning. Detta är företag man kontaktar om en skuld, avgift eller faktura kvarstår som obetald och den betalningsskyldiga inte svarar genom betalningspåminnelser och andra åtgärder. Man behöver tillstånd från Datainspektionen för att uträtta detta arbete. Vissa verksamheter har dock tillstånd per automatik som advokater, kreditbolag, försäkringsbolag och banker. All inkassoverksamhet ska alltså utövas i enlighet med så kallad god inkassosed. Detta är rekommendationer som Datainspektionen tagit fram och som ses som råd för hur verksamheterna ska tillämpa inkassolagen på bästa sätt. God inkassosed innebär rätt och slätt att inkassoföretagen inte får utsätta den betalningsskyldiga, gäldenären, för omotiverade provokationer och omkostnader.

God inkassosed i praktiken

Det är Datainspektionens uppgift att se till att deras rekommendationer rörande god inkassosed efterföljs, samt inkassolagen. De är den tillsynsmyndighet som ansvarar för inkassoverksamheternas arbete. Det är också denna myndighet som kan utfärda tillstånd till företag som önskar att arbeta med inkasso. Datainspektionen granskar alla inkassoföretag och ser till att de drivs i enlighet med rådande god inkassosed. Inkassoverksamheterna jobbar aktivt med att försöka få in skulder för andra parter under ordnande former. De skickar så kallade kravbrev till gäldenären där denne uppmanas att betala sin skuld, och de kan bland annat ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten för att få in skulden. Ett beslut om betalningsföreläggande kan i värsta fall leda till utmätning av gäldenärens kapital och tillgångar. Inkassoverksamheterna kan också syssla med enklare uppgifter som att avslå kreditavtal samt säga upp abonnemang. Inkassolagen bestämmer vad inkassoföretagen får och inte får göra, och datainspektionen kommer med allmänna råd och hur de alltid ska sträva efter god inkassosed i alla led.


Tillbaka

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Exempel: Beräknad med antagandet att kreditlimiten och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir kr inkl. avgifter. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala Kreditlimiten. Det här är en högkostnadskredit Se detaljerad återbetalningsplan