Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Kredittid

Vad menas med kredittid?

Med kredittid avses hur många dagar det är från faktureringstillfället fram till det slutgiltiga betalningstillfället. Med andra ord hur lång tid man har på sig innan man måste betala tillbaka det lån man blivit beviljad.

Kredittiden är beroende av lånets storlek. Det vill säga att det totala lånebeloppet styr kredittiden. Att betala tillbaka ett lån på mer än en miljon kronor skulle inte gå på exempelvis trettio dagar, medan ett lån på tvåtusen kronor är överkomligt att återbetala inom en månad. Bostadslån och andra lån som omfattar ett stort lånebelopp har också en lång kredittid. Att betala tillbaka summan för en villa kan ta många år, kanske hela tjugo eller trettio år. Dessa typer av hypotekslån är beroende på den långa kredittiden också de lån som har de lägsta räntekostnaderna. Så är man på väg att ta ett lån så bör man vara medveten om att lånets kredittid anpassas efter typ av lån och inget annat.

Kredittid hos företag

Är man företagare är kredittid en viktig aspekt inom företagsekonomin. Har man långa kredittider inom ett företag påverkar det företagets likviditet negativt. Man ska se till att anpassa faktureringen och betalningsvillkoren inom företaget så att de passar kunderna men också bidrar till att företaget går med vinst. Även om man har stamkunder som tycker att de förtjänar extremt lång kredittid så kan man inte se till enbart den kundkretsen. Konkurrenskraftiga priser och god marknadsföring kan göra att man ändå får gott om nya kunder och inte behöver vara så rädd att förlora en och annan stamkund. Som företag behöver man inte heller ha en kredittid på trettio dagar som de flesta använder sig av. Som enskild firma kan man behöva intäkterna snabbare än så, tillämpa den kredittid som bäst passar din verksamhet.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-10-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se