Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Kronofogdemyndigheten

Vad är kronofogdemyndigheten?

Kronofogdemyndigheten är en statlig förvaltningsmyndighet och de som arbetar där har till uppgift att se till att skulder betalas. Skuldsatta personer kommer ofta i kontakt med Kronofogdemyndigheten när de försöker driva in pengarna de är skyldiga.

Kronofogdemyndigheten arbetar inte bara med företag och den typen av skulder utan även statliga skulder som personer kan ha dragit på sig. Statliga skulder, eller fordringar, kan exempelvis vara skatteskulder, parkeringsböter och bankskulder. Kronofogdemyndigheten vill hjälpa skuldsatta personer att betala av sina skulder på ett bra sätt. De vill att de ska få en bra och stabil ekonomi och inte få bakbundna händer i framtida ekonomiska situationer. Hamnar en skuld på kronofogdemyndighetens bord kan det leda till olika typer av åtgärder. Som skuldsatt riskerar man att få en så kallad betalningsanmärkning om man inte betalar skulden. För att slippa detta ska man se till att direkt betala skulden och de pålagda avgifter som står angivna i den faktura som kronofogdemyndigheten kan skicka ut till den betalningsskyldiga. Tiden man har på sig att betala skulden är normalt två veckor. Betalar man inte kommer man att få en betalningsanmärkning.

Kronofogdemyndighetens åtgärder

Får man en betalningsanmärkning registreras detta hos kronofogdemyndigheten. Alla kreditupplysningsföretag kan ta del av kronofogdens information och det är de som för in anmärkningen i sina register för att kunna presentera den i sina kreditupplysningar. Så fort någon beställer en kreditupplysning och den omfrågade har en betalningsanmärkningen så syns den i upplysningen. Anmärkningen tas bort tre år efter att man betalat av skulden. Ett ärende hos kronofogdemyndigheten kan även drivas längre om den betalningsskyldiga inte svarar på nya fakturor och påminnelser. Kronofogdemyndigheten har tillstånd att utmäta den som står i skuld om denne inte kan betala skulden. Utmätning innebär att kronofogdemyndigheten har rätt att finansiera skulden med sparade pengar, aktier, obligationer, fonder eller annan typ av värdefull egendom som återfinns i hemmet.


Tillbaka

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Exempel: Beräknad med antagandet att kreditlimiten och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir kr inkl. avgifter. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala Kreditlimiten. Det här är en högkostnadskredit Se detaljerad återbetalningsplan