Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Likviditet

Om begreppet likviditet

Likviditet är ett begrepp som dyker upp i olika sammanhang men med det gemensamma syftet att påvisa betalningsförmåga eller en fallenhet för att inkassera kontanta medel.

Man kan säga att likviditet är ett bevis på ett företags betalningsförmåga på kort sikt, det vill säga har man resurser som innebär att man kan avbetala skulder, avgifter och fakturor i tid är organisationen likvid. I ett företag förväntas likviditeten vara god nog för att driva företaget framåt och gynna en god vinst. Har ett företag stora likvida medel, det vill säga gott om pengar och en hög vinstmarginal, ökar det företagets chanser att fortsätta att leverera de produkter eller tjänster de erbjuder samt gå med fortsatt vinst även på lång sikt. I en företagsorganisation är det vanligt att man tar fram prognoser för likviditeten. I dessa analyser försöker man förutse flödet av likvida medel och se till att likviditeten är hög nog för att täcka in eventuella nergångar och förluster inom företaget. Har företaget skulder i form av lån och andra krediter försöker man alltid arbeta fram gynnsamma och långa löptider för krediterna, då man kan hinna skapa en större likviditet från inbetalningar av kundfordringar innan man börjar amortera och betala av sina skulder.

En likvid marknad

Likviditet kan även avse en viss finansiell marknad. Där är likviditet ett begrepp som talar om hur bra det går för branschen eller marknaden. Talar man exempelvis om kommersiella fastigheter så är en likvid marknad lika med en marknad där det finns många bostäder till salu och transaktionsvolymen är hög. Råder en likviditetskris finns det få bostäder till salu och transaktionsvolymen är låg. Handlar få människor nya bostäder så förs inte marknaden framåt, utan stannar upp. Intresse från andra länder kan öka likviditeten om det innebär att marknaden får en skjuts framåt tack vare fler köp och sälj av bostäder.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-10-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se