Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Skuldsanering

Vad menas med skuldsanering?

Det är riktigt svårt skuldsatta personer som kan beviljas så kallad skuldsanering. Ansöker man om skuldsanering hos Kronofogden måste man ha så pass stora skulder att det inte finns en chans att betala av dem inom en översiktlig tidsperiod.

Ett skuldberg kan snabbt växa sig på tok för stort. Så pass stort att det är helt omöjligt att betala av dem ens under sin levnadstid. Befinner man sig i en sådan situation kan man ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. Bedöms skulder vara stora nog för ett beviljande av skuldsanering för den som ansöker kommer en avbetalningsplan att upprättas. Denna avbetalningsplan kommer att löpa under fem år och den skuldsatte får leva på existensminimum under denna tidsperiod. Alla inkomster utmäts och så mycket av skulden som går återbetalas under de fem åren. När åren gått så behöver den skuldsatte inte längre betala av skulden utan den stryks helt. Man blir alltså befriad från den börda som skulden inneburit och behöver inte längre leva på existensminimum utan får en chans till en ny ekonomisk start.

Skuldsanering en gång i livet

Det låter som ett drömscenario att bli helt skuldfri, men vägen dit är inte lätt. För den skuldsatte är det säkert skönt att bli beviljad en skuldsanering, då denne får ett tydligt mål att uppnå. Men fem år är en ganska lång tid och att ha extremt knappa resurser under en så pass lång tid är verkligen ingen dans på rosor. En skuldsanering är ofta en sista utväg då den skuldsatte försökt med alla andra medel att bli skuldfri. Ska Kronofogdemyndigheten överhuvudtaget överlägga en skuldsanering måste den ansökandes skulder vara fler år gamla och summan av dess ska vara så stora att det är omöjligt att bli fri från dem. Den ansökande ska också vara folkbokförd i Sverige samt inte ha ett näringsförbud. En skuldsanering kan man i princip bara bli beviljad en enda gång, ansöker man och blir beviljad får man se det som ett tecken och en chans till ett nytt och skuldfritt liv.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-10-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se