Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Soliditet

Vad är soliditet?

Soliditet är en typ av nyckeltal i procent som visar hur pass stabilt ett företag är finansiellt. Procentenhet soliditet säger hur stor del av verksamhetens kapital som är deras och hur mycket som är lånade pengar.

Soliditet visar med andra ord hur stor andel av företagets samtliga tillgångar som är finansierade med eget kapital. Ser man på soliditet ett snäpp längre kan man säga att siffran talar om hur stora chanser företaget har att klara förluster och nergångar såsom höjda räntor med mera på lång sikt. Det är ett gott mått på en verksamhets finansiella styrka, deras betalningsförmåga helt enkelt. Har man mycket lån och inte en särskilt god soliditet finns det sätt att stärka den. Går företaget med vinst under en period kan man försöka att investera den inom företaget. Att amortera av skulder snabbare ger också en ökad soliditet. Finns det en kapitalstark ledning som styr verksamheten kan en annan lösning vara att de investerar eget kapital i verksamheten för att öka soliditeten.

Måttet soliditet

Oftast mäter man soliditet med två års mellanrum. Första verksamhetsåret kanske företaget växer väldigt mycket och intäkterna hinner inte investeras åter i verksamheten. Då kan måttet på soliditeten tillfälligt se dålig ut och har verksamheten en generell dålig tillväxt så förblir såklart soliditeten försämrad. Så fort det egna kapitalet minskas i verksamheten så går soliditeten ner. Får företaget däremot fler ägare så går den upp. Samma sak gäller för nyemissioner. Bolag som ingår i en koncern brottas ofta med soliditet. Moderbolaget tar ofta vinsterna från dotterbolagen och därmed får de verksamheterna en försämrad soliditet. Soliditet används framförallt för att utföra analyser rörande ett företags tillväxt. Man vill veta om man är på rätt kurs och tänka långsiktigt. Att veta hur förmögen verksamheten är samt hur stor del som utgörs av främmande kapital är helt naturligt inom företags- utveckling, ekonomi och ledning.


Tillbaka

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-07-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se