Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Spelmissbruk

Vad är spelmissbruk?

Spelmissbruk kallas för ludomani eller spelmani inom psykiatrin. Det är många som lider av spelmissbruk, fler än man kanske tror. Ofta döljer man ett spelmissbruk både för sig själv och för sina närmsta.

Den som är drabbad av ett spelmissbruk upplever ett välbehag då denne spelar, och får en kick av att spela. Spelar man ofta och länge är det naturligt att man ständigt vill bli bättre och satsa mer och mer. Spelmissbrukarnas fall blir ofta att de hamnar i stora skuldfällor och spelar bort både sina egna och andras tillgångar. Att ständigt tro fullt ut att man kommer att vinna tillbaka de pengar man förlorat nästa gång man spelar är ett tydligt tecken på att man är beroende. En del tänker att det är storleken på beloppen man spelar bort som avgör om man är en spelmissbrukare eller inte. Men det är i hjärnan det händer. När man blir besatt av spela och det överskuggar allt annat i ens liv då är man spelmissbruk. Som spelmissbrukare är det tanken på nästa spel som styr.

Spelmissbruk drabbar även omgivningen

Att erkänna att man har ett spelmissbruk för sig själv brukar vara första steget mot bättring. Att andra påtalar för en att man borde spela mindre gör ingen nämnvärd skillnad om spelmissbrukaren inte vill sluta själv. När andra i ens omgivning börjar drabbas av spelmissbruket brukar den beroende vakna till. Att spela bort sparade familjepengar är givetvis tråkigt, men att som spelmissbrukare bryta kontakten med nära och kära för att få fortsätta spela eller skuldsätta sig så pass att man blir hemlös är i vissa fall sanna konsekvenser av ett spelmissbruk. Relationer påverkas av beroenden. Spelmissbruk innebär en ständig jakt på pengar och det kan leda till utnyttjande av många personer i ens närhet, något som kan leda till brustna hjärtan och relationer. Tror man att någon i sin omgivning lider av spelmissbruk bör man kontakta sjukvården eller söka upp en stödorganisation.


Tillbaka

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Exempel: Beräknad med antagandet att kreditlimiten och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir kr inkl. avgifter. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala Kreditlimiten. Det här är en högkostnadskredit Se detaljerad återbetalningsplan